Hàng năm Sanshin Viet Nam đón các đoàn sinh viên Nhật Bản đến Việt Nam học tiếng Việt

Hàng năm Sanshin Viet Nam đón các đoàn sinh viên Nhật Bản đến Việt Nam học tiếng Việt vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ xuân. Trong chương trình thường có một buổi hướng dẫn các em về cuộc sống ở Việt Nam sao cho an toàn và vui.

Hầu hết các trường đại học có khoa tiếng Việt ở Nhật Bản đã gửi sinh viên đến Việt Nam qua dịch vụ của Sanshin trong suốt 20 năm qua.

#study_tours #sanshin #học_tiếng_việt

    Thông tin đăng ký

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *