Đền Thờ và Lăng Kinh Dương Vương – Vị Vua Thuỷ Tổ Việt Nam

Đền Thờ và Lăng Kinh Dương Vương – Vị Vua Thuỷ Tổ Việt Nam

Để chuẩn bị cho đoàn khách đến thăm, chúng tôi cùng hướng dẫn viên đi khảo sát trước các điểm du lịch này. 7/9/2023

    Thông tin đăng ký

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *