Chiếc đầu máy tàu diesel DD112

Chiếc đầu máy tàu diesel DD112 được những người lao động ngành giao thông vận tải Nhật Bản quyên góp vào cuối năm 1976 theo quyết định của Đại hội Công đoàn Lao Động giao thông vận tải toàn quốc Nhật Bản vào tháng 10/1976. Để phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam, chiếc đầu máy tàu này đã được cải tạo và sau đó gửi đường biển sang Việt Nam vào tháng 2/1977.
Các câu chuyện tiếp theo liên quan đến chiếc đầu máy tầu này, SANSHIN Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ tới các bạn quan tâm.
Bài viết của ông Niizuma Toichi sau đây giúp cho các bạn hiểu hơn về chiếc đầu máy này đã được phục dựng xong vào tháng 2/2023, như một minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

    Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có thêm thông tin

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *